Intermediair

Intermediair

Pensioenadvies in samenwerking met intermediair, tussenpersoon en verzekeringsadviseur

De afgelopen jaren is de wetgeving omtrent zorgvuldig adviseren sterk veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de AFM leidraad pensioenadvisering. Daarnaast is de pensioenmaterie complexer geworden en zijn er steeds meer vragen die niet altijd direct met een verzekering te maken hebben. Daardoor is er meer behoefte aan gespecialiseerde kennis. Buro Zwiers is gespecialiseerd in pensioen en helpt u bij het goed adviseren en oplossen van pensioenvraagstukken. Uiteraard richten wij ons bij uw klanten alleen op het pensioenvraagstuk. U blijft dus zelf de adviseur op het gebied van alle andere risico's en verzekeringen.

Voorbeeld opdrachten pensioenondersteuning

 • Contractverlenging van collectieve pensioencontracten.
 • Adviestraject begeleiden van nieuwe pensioenregeling.
 • Beoordelen van waardeoverdrachten.
 • Voeren van pensioengesprekken met medewerkers van een bedrijf met pensioenregeling.
 • U heeft tijdelijk een capaciteitsprobleem en wil geen personeel aannemen.

Door het inhuren van de expertise van Buro Zwiers zorgt u ervoor dat uw totaalklanten het advies krijgen dat in lijn is met de richtlijnen van de AFM. Wij zijn altijd vooraf helder over onze kosten voor uw klant. Zie daarvoor ons prijslijst.

Prijslijst pensioenadvies

Uitbesteden pensioenbeheer en/of pensioenadvies

Mocht u nu of in de toekomst uw pensioenadvies en pensioenbeheer willen uitbesteden (outsourcen), in verband met bijvoorbeeld het inleveren van de WFT pensioenvergunning, dan heeft Buro Zwiers ook interessante mogelijkheden.

Globaal stappenplan pensioenadvies voor uw klant

 1. Kennismaking tussen u en Buro Zwiers
 2. Overzicht maken van uw pensioenportefeuille
 3. Communicatieplan opstellen voor uw klanten
 4. Bij voorkeur bezoeken van uw relaties
 5. Mogelijke aanpassingen doorvoeren in de pensioencontracten
 6. Pensioenportefeuille overdragen
 7. Regelmatig contact met u over de ontwikkelingen bij uw klant

Langdurige samenwerking

Na de overdracht van de pensioenportefeuille is dit traject natuurlijk niet ten einde. De visie is om een langdurige en intensieve samenwerking aan te gaan. Daarbij kunt u er vanuit gaan dat wij uw klant op dezelfde integere en professionele manier behandelen als u.

Contact over uitbesteden pensioenadvies

Door de focus en ons specialisme op uitsluitend het pensioengebied bent u er van verzekerd dat u geen concurrent binnen haalt bij uw relaties. Wij maken graag kennis met u. Bel 0172 245 955 of vul het contactformulier in.

Neem contact op met Buro Zwiers