Ondernemer

Ondernemer

Pensioenadvies ondernemer en DGA

Vaak is de inkomens- en vermogenssituatie bij ziekte, overlijden en op pensioendatum voor een ondernemer niet helder. Om u te helpen brengt Buro Zwiers uw situatie op het gebied van oudedagsvoorziening, overlijden en ziekte in kaart. Ook bekijken we hoe de financiering geregeld moet zijn voor als zo’n situatie zich voor doet.

Prijslijst pensioenadvies ondernemer en DGA

Advies over het inkomen en vermogen van de ondernemer

In dit traject staat dus het advies voorop en niet het afsluiten van een product. De ondernemer (en partner en accountant) moeten volledig begrijpen wat geregeld is. Daarbij hanteert Buro Zwiers de volgende stelregels:

 • Van te voren een heldere begroting van de te verwachten kosten voor het (deel)advies.
 • Adviestraject kan ook in kleine stappen gedaan worden.
 • Partner en accountant worden actief betrokken in adviestraject.
 • KISS (Keep It Short and Simple). Geen lange verhalen maar kort en duidelijk.
 • Veel visueel maken en uitleggen.
 • In kaart brengen van alle mogelijke oplossingen met daarbij behorende plussen en minnen.
 • Zelf een keuze maken op basis van de gegeven oplossingen.
 • Eventueel: Zelf een productoplossing selecteren en afsluiten of daarbij geholpen worden.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies ondernemer en DGA

 • In kaart brengen van huidige inkomens- en vermogenssituatie, probleemgebieden en oplossingsrichtingen.
 • Concrete verbeteringen voorstellen voor vermogen- en inkomensvoorzieningen.
 • Second opinion financiële situatie en gekozen oplossingen.
 • Begeleiden van echtscheiding op het gebied van pensioen.
 • Fiscaal optimaliseren van voorzieningen oudedag, nabestaanden en arbeidsongeschiktheid.
Offerte aanvragen