Werknemer /  OR

Werknemer / OR

Pensioenadvies werknemer en Ondernemingsraad (OR)

De meeste werknemers nemen deel aan een pensioenregeling of bouwen pensioen op binnen een Bedrijfstakpensioenfonds. De positie van de werknemer wordt beschermd door de Pensioenwet. Daarnaast maakt een pensioenregeling deel uit van de arbeidsovereenkomst en ook daar zijn strikte rechten en plichten aan verbonden. Maar door wetswijzigingen en economische ontwikkelingen kan het voorkomen dat de pensioenregeling niet meer voldoet aan de rechten van de werknemer(s). Daarom kunnen werknemers en ondernemingsraden bij ons terecht voor pensioenadvies.

Pensioenadvies aanvragen

Pensioenregeling moet co-creatie zijn tussen werkgever en werknemer

Voldoet de pensioenregeling niet? Dan is het van belang om te kijken of de werknemer en/of ondernemingsraad en werkgever er samen uit kunnen komen. Het is altijd beter in deze situatie een conflict te voorkomen. Onze visie is dat de pensioenregeling een co-creatie moet zijn tussen werkgever en werknemer. Om de belangen van de werknemers en werkgever in kaart te brengen kan er in eerste instantie een pensioenscan uitgevoerd worden. Zo wordt duidelijk waar de voor en nadelen voor de werknemer liggen bij wijziging van de pensioenregeling.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies werknemer of ondernemingsraad (OR)

  • Check of second opinion van de pensioenregeling.
  • Begeleiden ondernemingsraad (OR) bij instemming over invoering of wijziging van het pensioen.
  • Controle of bij wijziging pensioenregeling rekening gehouden wordt met de bestaande voorwaarden.
  • Conflict over pensioen met de werkgever oplossen.
  • Pensioenschade bij ontslag bepalen.
  • Collectieve waardeoverdracht: is dit verstandig of niet?

Hoe betaalt u voor pensioenadvies?

Buro Zwiers adviseert werknemers en ondernemingsraden alleen op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding.

Prijslijst pensioenadvies werknemer en ondernemingsraad